La Ligna - Disclaimer

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van La Ligna B.V.. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Ligna B.V.
 
De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door La Ligna B.V. wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. La Ligna B.V. behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De afgebeelde kleuren van de producten op de website en in de webshop van La Ligna B.V. kunnen afwijken van de werkelijke kleuren door de instellingen van de monitor van de websitebezoeker. Hier kunnen geen rechten aan verbonden worden.
 
Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is La Ligna B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. La Ligna B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.